Johnny Tuan Nguyen's Blog

A sharing corner of knowledge, thoughts on things, and literally everything else. My special interests are marketing, PR, branding, digital marketing, hospitality

Sáu Công Ty Lớn Nắm Giữ 90% Thị Trường Truyền Thông Tại Mỹ

Jason tại Frugal Dad vừa xuất bản một infographic tổng hợp về thị trường media tại Mỹ. Một phát hiện thú vị về sáu công ty lớn đứng đằng sau phần lớn các kênh truyền thông phổ biến tại Mỹ. Con số này đã thay đổi nhiều từ tổng số 50 công ty vào năm 1983.

Đáng lưu ý là thông tin được tổng hợp từ cuối năm ngoái và đã có một số thay đổi, ví dụ như việc GE không còn nắm giữ kênh truyền hình NBC và Comcast, nên ở vị trí thứ sáu hiện nay là công ty Comcast. Ngoài ra Time Warner cũng không còn nắm giữa AOL, nên công ty con là Huffington Post cũng không còn  ở dưới sự lãnh đạo của Time Warner.

Điểm đáng lưu ý từ infographic này là việc một số lượng nhỏ các công ty nắm giữ việc định hướng dư luận của cả một quốc gia đông dân như Mỹ. Người dân Mỹ có thể thấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tựu chung lại thì những kênh truyền thông này cũng nằm trong các công ty lớn hoặc mua lại.

(Lược dịch từ bài báo của Business Insider)

Ở Việt Nam cũng có một số công ty truyền thông lớn nắm giữ thị phần media trong nước, ví dụ như Sun Flower Media, FPT, VCCorp, etc… nhưng thị trường truyền thông nội địa cũng khá fragmented với sự tham gia của nhiều công ty mới.

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 15, 2012 by in Uncategorized and tagged , , , , , , , .

Navigation

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers

%d bloggers like this: